ДепартаментИзкуствознание и история на културата

 

Ръководител

 

доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

корпус 2, офис 612

тел.: 02/8110 612, в. 26122

е-mail: valentina.ganeva@gmail.com

 

 

Секретар

 

Мария Кънчева

корпус 2, офис 612

тел.: 02/8110 632, в. 26121

е-mail: mkancheva@nbu.bg

 

 

Научноизследователската дейност на департамент „Изкуствознание и история на културата“ е свързана с проблемите на изкуството, етнологията, културното наследство, съвременната визуална култура и музеологията, поставени в широк контекст на взаимни връзки и паралели.

 

Департаментът провежда периодичните семинари „Визуалният образ“ и „Митология, изкуство, фолклор“, в които участват и преподаватели от престижни чуждестранни университети. Лекциите от семинарите се публикуват в поредици на Департамента от Издателството на НБУ. Публикациите на преподавателите от Департамента са с висок индекс на цитиране.

 

През 2010 година към Департамента е открит Музей на НБУ с Център за документиране и сравнителни изследвания. Музеят представя всеки семестър по една значима експозиция, подготвена с активното участие на студенти в програмите на Департамента.

 

Департамент „Изкуствознание и история на културата“ привлича гост-преподаватели от университети и изследователски институти у нас и в чужбина: Франция, Англия, Германия, Русия, Полша, САЩ и др. Договори по програма „Еразъм“ осигуряват обмен и специализация на студенти във водещи европейски университети.


Редица изтъкнати учени хуманитаристи – част от Международния консултативен съвет на Департамента, се отзовават положително за разработените от него програми за обучение.

 

Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


Антропология, Българистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия. (Повече може да прочетете  тук.)

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „Изкуствознание и история на културата“ и Фондация “Дарителско дружество Иван Събков”
Обявяват конкурс за стипендия

Резултати