ДепартаментИзкуствознание и история на културата

 

Ръководител

 

доц. д-р Оксана Минаева

корпус 2, офис 612

тел.: 02/8110 559, в. 26124

е-mail: oksanaminaeva@hotmail.com 

 

 

Секретар

 

 

корпус 2, офис 613

тел.: 02/8110 613, в. 26131

 

 

 

Научноизследователската дейност на департамент „Изкуствознание и история на културата“ е свързана с проблемите на изкуството, етнологията, културното наследство, съвременната визуална култура и музеологията, поставени в широк контекст на взаимни връзки и паралели.

 

 

Департаментът провежда периодичните семинари „Визуалният образ“ и „Митология, изкуство, фолклор“, в които участват и преподаватели от престижни чуждестранни университети. Лекциите от семинарите се публикуват в поредици на Департамента от Издателството на НБУ. Публикациите на преподавателите от Департамента са с висок индекс на цитиране.

 

 

 

През 2010 година към Департамента е открит Музей на НБУ с Център за документиране и сравнителни изследвания. Музеят представя всеки семестър по една значима експозиция, подготвена с активното участие на студенти в програмите на Департамента.

 

 

Департамент „Изкуствознание и история на културата“ привлича гост-преподаватели от университети и изследователски институти у нас и в чужбина: Франция, Англия, Германия, Русия, Полша, САЩ и др. Договори по програма „Еразъм“ осигуряват обмен и специализация на студенти във водещи европейски университети.


Редица изтъкнати учени хуманитаристи – част от Международния консултативен съвет на Департамента, се отзовават положително за разработените от него програми за обучение.

 

 

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „Изкуствознание и история на културата“ и Фондация “Дарителско дружество Иван Събков”
Обявяват конкурс за стипендия

Резултати