ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Докторанти

Николай Сираков
 • Име на докторанта
  Николай Сираков
 • Тема на дисертацията
  Езикът на погребалния обред на траките по средното течение на р. Тунджа
 • Научен ръководител
  доц. д-р Татяна Шалганова
 • Дата и час на защитата
  20.11.2018 / 16:20
 • Зала
  зала 407, Корпус 2

Прикачени файлове

Александър Алексиев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания"

Професионално направление: 8.1. Теория на изкуството

 • Име на докторанта
  Александър Алексиев
 • Тема на дисертацията
  Конникът в древната българска култура
 • Научен ръководител
  доц. д-р Оксана Минаева
 • Дата и час на защитата
  02.10.2018 / 16:20
 • Зала
  Семинарна зала, Библиотека

Прикачени файлове

Константин Колев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания"

Професионално направление: 8.1. Теория на изкуството

 • Име на докторанта
  Константин Колев
 • Тема на дисертацията
  Архетипът на пътя в скандинавската митология и изкуство
 • Научен ръководител
  доц. д-р Оксана Минаева
 • Дата и час на защитата
  13.12.2016 / 14:00
 • Зала
  408, корпус 2

Прикачени файлове

Йонко Стоянов
 • Име на докторанта
  Йонко Стоянов
 • Тема на дисертацията
  Влиянието на геоложките условия на Балканския полуостров върху художествените практики в модерната епоха и съвременността
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ирина Генова
Ирина Колбасова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания"

Професионално направление: 8.1. Теория на изкуството

 • Име на докторанта
  Ирина Колбасова
 • Тема на дисертацията
  Българското медалиерно изкуство от Освобождението на България 1878 г. до наши дни
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ружа Маринска
 • Дата и час на защитата
  19.12.2017 / 14:40
 • Зала
  408, корпус 2

Прикачени файлове

Меглена Костадинчева
 • Име на докторанта
  Меглена Костадинчева
 • Тема на дисертацията
  Ситулата в системата на ритуалните съдове от Древна Тракия, VII - III в. пр. Хр.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Татяна Шалганова
Анжела Данева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания"

Професионално направление: 8.1. Теория на изкуството

 • Име на докторанта
  Анжела Данева
 • Тема на дисертацията
  Българи в италианските академии за изящни изкуства (1878 – 1944)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ружа Маринска
 • Дата и час на защитата
  21.06.2012 / 15:00
 • Зала
  зала 409, корпус 1

Прикачени файлове

Росица Гичева – Меймари

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания"

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата

 • Име на докторанта
  Росица Гичева – Меймари
 • Тема на дисертацията
  Дионис Бромиос: обреди и вярвания
 • Научен ръководител
  проф. Петър Димитров, д.н.
 • Дата и час на защитата
  19.06.2012 / 15:00
 • Зала
  зала 210, корпус 1

Прикачени файлове