ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Доц. д-р Светла Христова

Доц. д-р Светла Христова

e-mail: shristova@nbu.bg

 

Академична длъжност:  доцент

Научна степен:  доктор по филология

Основни изследователски интереси в областта на:  Киносценаристиката. Преподавател и изследовател  на съвременната кинодраматургия, на художествените механизми на човешката словесност и киноезика на изразяването й. Сравнителни анализи на руската класическа и съвременната американска сценарийна теория.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: театър, реклама, визуална антропология, история, психология, музика, изобразително изкуство

Възможности за експертиза в областта на: кино, литература, театър,  реклама, визуална антропология,  масови комуникации

Преподавателски интереси в областта на: кинодраматургия, киноизкуство, театър, реклама, масови комуникации

 

Образование:  

СУ“Св.Климент Охридски“ – българска филология

Специализация по кинознание в  НАТФИЗ„Кръстьо Сарафов“

Нов български университет

Институт за литература-БАН

 

Членство в организации:

Съюз на българските филмови дейци,

Филмаутор,

Асоциация на хабилитираните преподаватели в областта на киното Академика 21 .

Участие в национални и международни проекти:

Драматургичен консултант на македонската продукция Вишнева градина–реж. Гоце Димовски , Конкурсна сесия на НФЦ  (спечелена идея за филм  Еверест в техните очи) 2013 г. ;

Конкурсна сесия на НФЦ  (спечелил сценарий за пълнометражен документален филм  Еверест в техните очи) 2014 г;  

Конкурсна сесия на НФЦ  2014 (спечелил сценарий за пълнометражен документален филм  Въпрос на време );

Спечелен конкурс  към Столична община за сценарий, посветен на 100 годишнината на българското кино (Усмивките на българските кинокомедии)

 

 

По-важни публикации:

Да напишем киносценарий– (2003). изд. на НБУ,

Сценарийният сюжет (2010) ., изд. на НБУ,

Киносценарият – написване и пренаписване (2012), изд.Сиела,

 

Съставител и редактор (заедно с гл.ас.д-р Елизавета Боева) на първия сборник на департамент Кино, реклама и шоубизнес - Звуко-зримият образ (2013), изд. на НБУ, Съставител и редактор заедно  с гл.ас.д-р Румяна Стефанова и гл.ас.д-р Елизавета Боева на  Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес 2014/2015 г ( под научната редакция на доц.д-р Светла Христова), Съставител, предговор и редактор на книгата Анимационният свят на Иван Веселинов (2015) изд.на НБУ  

 

Публикации в специализирания научен печат:

Христова, Светла, Сюжетът – механика на разказ: Трансформациите в повествованието, според Цветан Тодоров, сп.Кино, 2002, бр.6

Христова, Светла, Действието като проблем в сценаршйното писане – www.nbu.bg Доклад, изнесен пред общо университетския семинар Науката, разбирана и правена, водещи – проф. Б. Богданов, дфн, доц. д-р Орлин Тодоров, проф. Христо Тодоров, 6.01.2006г.

Христова, Светла , По пътя към себепознанието, сп.Кино, бр.2, 2007

Христова, Светла, Някои наратологични категории и принципи в сюжетното изграждане на киносценария, сп.Кино, бр.2, 2008

Христова, Светла, Драматургията в риалити форматите – брутално контролирана за комерсиални цели  доклад, изнесен на Научната конференция Риалити форматите – комуникативни, естетически и комерсиални предизвикателства и възможности, 11 май 2011 г.,Научен електронен архив на НБУ

Христова, Светла, Интерпретационни игри за сценарийния текст (2014) Изкуствоведчески четения в Институт  за изследване на изкуствата – БАН

Христова, Светла, Влияния на романа върху сценария (2014)–юбилеен сборник на СУ, ФЖМК

Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, 2013-2014. Бъдещето на българското кино е в техния талант – Ники Илиев и Павел Веснаков

 

Творчески изяви: сценарист, драматургичен консултант

Сценаристка  на документалните филми :

Блян за свобода – реж. Кирил Кирилов,

Вяра – реж. Мая Вапцарова,

Не чакай ме! – реж. Ралица Димитрова,

Копривщица – при българските корени – реж. Людмил Христов,  

Усмивките на българските кинокомедии – реж. Иван Георгиев,

Въпрос на време –реж. Станимир Трифонов,

Еверест в техните очи – реж. Йордан Йорданов, 

Драматургичен консултант на македонската продукция Вишнева градина–реж. Гоце Димовски и на сериала Седем часа разлика  в писането на библията му.

 

Обществена дейност:

Научна редакция на годишника на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Участие в Научни журита за академични процедури