ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Проф. д-р Ирина Генова

Проф. д-р Ирина Генова

e-mail: igenova@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:  изкуство през ХХ и ХХІ век в България и на Балканите; визуални изследвания

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  културна история на Балканите (изкуство, визуални изследвания); история на графиката и типографията; история на жените художнички в модерната епоха

 

Възможности за експертиза в областта на:  образователни програми в дисциплината история и теория на изкуството и художествена критика

 

Преподавателски интереси в областта на: История на Европейското изкуство от модерната епоха; Модерно изкуство в България и на Балканите

 

Образование:
Професор в Института за изследване на изкуствата при БАН (2011).

Професор в Нов български университет, София (2011).

Доцент в Нов български университет, София (2004).

Старши научен сътрудник в Института за изследване на изкуствата при БАН (1999).

Научен сътрудник в Института за изследване на изкуствата при БАН (1989 - 1999).

Защитена докторска дисертация по съвременно изкуство в България (1989).

Специалност “Изкуствознание” в Националната художествена академия, София (завършила през 1983).

 

Членство в организации:

Член на AICA (Association Internationale des Critiques de l’ Art)

ICOMOS

EAM (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies)

 

Участие в национални и международни проекти:

Международен проект за основаване и развитие на Регионален център за изкуство, култура и нови медии (RCAC), като представител на НБУ и Института за изследване на изкуствата. 2014 – (продължаващ проект).

Национален проект: Българският ХХ век в изкуствата и културата. НФНИ; 2014-2016.

Ръководство на образователен проект: Стандарти за документиране на произведения на изкуството. Лекции и уъркшоп на д-р Регине Щайн, (Германски център за документация  по история на изкуството / Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Марбург) за LIDO (Lightweight Information Describing Objects). 2014, май.

Ръководство на проект „Николай Дюлгеров. Множествената художествена идентичност”, поредица от изложби (Рим, Торино, София) и каталог на три езика, финансиран по Комуникационната стратегия за интегриране в Европейския съюз, 2007-2010 г.

Международен проект „Лица на модернизма” – тристранен проект през 2008-2010 година на художествени институции от Гърция, Румъния и България, финансиран по европейската програма „Култура 2007-2013”. Куратор на българското представяне. Изложбата е показана в Букурещ, София и Атина, 2009- 2010 г.

„Ранни истории на модерното изкуство в България” – проект за изследователска работа в Централния институт по история на изкуството Мюнхен (Zentralinstitut fur Kunstgeschichte) в Мюнхен, 2009. Проектът е частично финансиран от НБУ.

„Репрезентации на модерния живот през втората половина на ХІХ век” - проект за изследователска работа, финансиран по конкурс на Националния институт по история на изкуството (Institut National d’Histoire de l’Art) в Париж, 2005 г.

 

Награди:

Спечелини стипендии:

Националния институт по история на изкуството в Париж, април 2005.

Стипендия на Колеж „Нова Европа” в Букурещ, март-юни 2004.

Участие в Лятното училище на Централно-европейския университет в Будапеща (Унгария) – От история на изкуството към визуална култура, юли 2002,  юли 2003.

Фондация „Пол Гети”, Калифорния през 1998 за участие в летния Институт по визуални и културни изследвания в университета в Рочистър.

Фондация „Пол Гети”, Калифорния през 1994 за изследване върху модернистични тенденции в изкуството на Балканите. Пътуване из балкански страни февруари - май 1995.

 

По-важни публикации:

Книги, каталози, съставителства:

Modern art in Bulgaria: first histories and present narratives beyond the paradigm of modernity. New Bulgarian University Press. Sofia 2013.

Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността. Изд. Нов български университет. София 2011.

Tempus fugit / Времето лети. За съвременното изкуство и визуалният образ. Изд. Алтера. С. 2007. (Двуезична - на български и на английски език).

Модернизми и модерност - (не)възможност за историзиране. Изкуство в България и художествен обмен с Балкански страни. Изд. "Ида" - Красимир Гандев. С. 2004. (Двуезична - на български и на английски език).

Разказвайки образа. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и полски език. Съставителство и научна редакция, в съавторство с Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида. София 2003.

Следистории на изкуството. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и руски език. Съставителство, предговор и научна редакция, в съавторство с Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида. София 2001.

Изкуството в България през 1920-те години. Модернизъм и национална идея. В съавторство с Татяна Димитрова. 2002. (Двуезична - на български и на английски език)

Присъствия / Отсъствия. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България. Каталог на изложба в Софийска градска художествена галерия, ноември –декември 2006. С. 2006. Съставителство и статии: Ирина Генова – за художничките, Любинка Стоилова – за архитектките. Изд. Ида - Красимир Гандев. (Двуезична - на български и на англ. език)

Научна редакция на българското издание на: Catherine Millet. L’art contemporain en France. Университетско издателство“Климент Охридски”. София, 1993.

 

Творчески изяви:

Участие с доклади в международни форуми:

Международна конференция “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Gard and Modernism: The Impact of WWI”, Институт по история на изкуството, Прага, XI. 2014 г.

Международна конференция на ЕАМ “Utopia” (The avant-gardes in search of utopian languagе), университета на Хелзинки. Август 2014.

Международна конференция “New Histories of Modern Art: The Eastern European Avant-Gardes”, университета на Чикаго. Февруари 2010.

Международна конференция на EAM - European Network for Avant-Garde and Modernism Studies, университета „Адам Мицкевич” в Познан. Септември 2010.

Международен симпозиум “200 Jahre Akademie der Bildenden Kunste Munchen”, Централен институт по история на изкуството в Мюнхен. Юни 2008.

Международна конференция на EAM “EUROPA! EUROPA?”, университета в Гент. Май 2008.

Международен научен форум « Le tissu dans l’art contemporain », Бургундски университет в Дижон. Май 2007.

Публична лекция в Националния институт по история на изкуството в Париж, април 2005.

 

Обществена дейност:

Член на редакционния съвет на списание „Следва”, издание на НБУ.

Научен консултант на Галерия УниАрт, НБУ.