ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Проф. Иван Маразов, д.н.

Проф. Иван Маразов, д.н.

e-mail: imarazov@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на науките

Основни изследователски интереси в областта на: изкуствознание, тракология, митология

Допълнителни изследователски интереси в областта на: културна антропология

Възможности за експертиза в областта на: изкуствознание, тракология

Преподавателски интереси в областта на: изкуствознание, тракология, митология

Образование:

Институт  „И. Е. Репин“, Санкт Петебруг, 1967

Доктор 1974

Доктор на науките 1986

Професор 1987

 

Членство в организации:

Съюз на колекционерите в България

ИКОМ,

Съюз на тракийските дружества в България,

Сенаторе академико на Академия Медичи във Флоренция

 

Участие в национални и международни проекти:

Научен ръководител на проект  SKIN-1002 „Дигитален корпус на тракийското изкуство” , финансиран от МОН – Фонд „Научни изследвания” , тематичен конкурс „Културно-историческо наследство” – 2007-2011.

 

Научен ръководител на проекта на Музея на НБУ INZ01/0114 „Хетеротопия и природни ресурси”, на МОН – Фонд „Научни изследвания” ,,  по конкурс  „Интегрирани научни центрове в университетите” – 2008-2012.

 

Научен ръководител на проекта на Съюза на колекционерите „Българска домашна икона”. Софийска община. 2011.

 

Научен ръководител на проекта на изд. Фабер. Тракийското въоръжение в частни колекции. НФ НИ при МОМН. 2011.

Отговорник за раздела „Античност“ в проекта Balkans. A Shared Heritage. Fond Horizon, Netherlands. 2012-2015.

 

Награди:

1996. Institut Solenzara, Paris.

1996. Награда на БАН за научни постижения

1995. Награда на ИК Хр. Ботев за цялостно творчество

2005. Награда на ИК Хр. Ботев за монографията „Тракийският воин”

2011. Награда на името на А. Фол от Фондация Арете-Фол

2011. Награда на името на А. Фол от община Казанлък за принос в изследването на тракийската култура

 

По-важни публикации:

Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. Изд. СУ „К. Охридски“. 1992.

The Rogozen Treasure. Sofia. Secor. 1996.

Митология на златото. ИК "Хр. Ботев". 1994.

Thracian Warrior. Sofia. Ch. Botev. 2005.

Ancient Thrace. Plovdiv. Lettera. 2005.

Скъпоценните наколенници в древна Тракия. (= Студии културно наследство №2). Музей на НБУ. 2010.

Ритон с глава на овен. София. „З. Стоянов“. 2010.

Мистериите на Кабирите в древна Тракия. София. „З. Стоянов“. 2011.

Thrace and the Ancient World. Sofia. Accent. 2011.

Кантаросите от класическата епоха. София. „З. Стоянов“. 2011.

Амазонките. София. „З. Стоянов“. 2013.

The Wine of the Thracians. Sofia. Academic Book Market. 2014.

I. Marazov (General ed.). The Wealth of the Thracians. Catalog of the exhibition. New York. Abrams. 1998.

Иконография древней Фракии. ГУП. Избранные лекции университета. СПб. 2006.

“Der Schlaf von Orpheus” bei Thrakern und Kelten. - In: J. Bouzek, L. Domaradzka (Eds) The Cultures of Thracians and their Neighbours. BAR International Series 1350. 2005: 221-229.

Celts and Thracians. - In: M. Szabó (red) Les Civilisés et les Barbares du Ve au IIe siècle avant J.-C. Actes de la table ronde de Budapest, 17-18 juin 2005. BIBRACTE. 2006. 12/3: 129-141.

Priam`s Death. Rhyton with Ram`s Head from Dalakovo Hill. – The Goths. 3. Balkanmedia and Wulfila House. 2011: 69-87.

Philomele`s Tongue: Reading the Pictorial Text of Thracian Art. – In: L. Bonfante (ed) The Barbarians of Ancient Europe. Realities and Interactions. Cambridge University Press. 2011: 132-189.

Царская идеология и искусство в древней Фракии. – В: Золото Фракии. Легенды оживают. Москва. 2013: 22-31

 

Творчески изяви: организация на много изложби в чужбина на тракийското изкуство, откриване на много изложби на български художници у нас и в чужбина, представяне на книги; ръководител и участник в много международни и национални научни конференции.

Обществена дейност: участия в ТВ и радио предавания, интервюта и статии в периодичния печат.