facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Щатни

проф. д-р Ирина Генова

проф. д-р Ирина Генова

доц. д-р Боян Манчев

доц. д-р Боян Манчев

доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

доц. д-р Оксана Минаева

доц. д-р Оксана Минаева

доц. д-р Татяна Шалганова

доц. д-р Татяна Шалганова

гл. ас. д-р Владимир Димитров

гл. ас. д-р Владимир Димитров

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Росица Гичева