facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Докторантски четения 2009

doktorantski-chetenia-2009za-web_184x250_fit_478b24840a

Докторантски четения 2009

Съставителство: проф. д-р Ирина Генова, доц. д-р Оксана Минаева

Сборници

Сборникът е трети от поредицата издания на докладите, изнесени на ежегодния форум “Докторантски четения”. Сборникът представя статии предимно на докторанти от департамент “История на културата”, но същевременно форумът започва да се утвърждава като място за дискусия и научен обмен на по-широк кръг от млади изследователи, чиито теми имат отношение към проблемите на визуалното.

Публикуването на разработките на докторантите в тези вече три поред сборника допринася за утвърждаването на един диалогичен подход в научната работа с докторантите, за съпоставянето на техните реализации с научните достижения в разискваните области, за възможност дисертантите да преценят нивото на осмисляне на проблематиката, с която се занимават.


http://eprints.nbu.bg/621/

Прикачени файлове