facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Докторантски четения 2010-2011

cover-dokt-chetenia-web_184x250_fit_478b24840a

Докторантски четения 2010-2011

Съставителство: проф. д-р Ирина Генова, доц. д-р Оксана Минаева

Сборници

Излезе от печат четвъртият пореден сборник от годишния форум Докторантски четения на докторската програма "Изкуствознание и визуални изследвания" при департамент "История на културата".  Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонда за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Този път изданието обединява разработки на докторантите, представени през две поредни години – 2010 и 2011.
Съставителството е на проф. д-р Ирина Генова и доц. д-р Оксана Минаева.

Представени са докторантите: Анжела Данева, Анна Янева (защитила успешно своята дисертация), Васил Марков (в процедура на защита), Владия Михайлова, Даниела Радева, Константин Колев, Севина Иванова.

Редакционна колегия на сборника: проф. Милена Беновска-Събкова, проф. д-р Ирина Генова и доц. д-р Оксана Минаева

Прикачени файлове