facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

„In search of utopian visual language – „the traffic“ of images in the modernist / avant-garde magazines. Bulgarian magazines from the 1920s“

cover_184x250_fit_478b24840a

„In search of utopian visual language – „the traffic“ of images in the modernist / avant-garde magazines. Bulgarian magazines from the 1920s“

проф. д-р Ирина Генова

Други публикации

Статия „In search of utopian visual language – „the traffic“ of images in the modernist / avant-garde magazines. Bulgarian magazines from the 1920s“ на проф. д-р Ирина Генова бе публикувана на английски език в международния сборник: Авангарда: од Даде до Надреализма [Авангард: от Дада до Сюрреализъм]. Съставители: Боjан Jовиħ, Jелена Новаковиħ, Предраг Тодоровиħ. Институт за књижевност и уметност : Музеј савремене уметности, Београд, 2015.

Поканата за публикация е резултат от участието на Ирина Генова с доклад в конференция на Европейската мрежа за изследване на авангарда и модернизма в Хелзинки през 2014 г.