facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността.

istorizirane-na-modernoto-izkustvo-bg_184x250_fit_478b24840a

Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността.

Ирина Генова. НБУ, София, 2011.

Научни и учебни издания

Обектът на изследване е познанието за модерното изкуство в България от края на XIX век до Втората световна война и неговото формиране в художествената критика и ранните истории. Целта на разработката е да дискутира разказите за модерното изкуство у нас до средата на XX век. Наред с това има амбицията да предложи от днешна гледна точка различни перспективи към произведения, изложби и критически текстове в изкуството от модерната епоха в България, без да налага дисциплиниращ дискурс на общовалиден разказ.