facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

МИФ 1 – Монографии. Маскирани ли са маскираните персонажи в българската народна традиция.

mif1_184x250_fit_478b24840a

МИФ 1 – Монографии. Маскирани ли са маскираните персонажи в българската народна традиция.

Ганка Михайлова. НБУ, София, 2002.

Сборници

Изследването се спира на проблема за маскиранията като се- мантически и функционално свързан с цялата българска традиционна култура. Поставя се тезата, че възприеманите от съвременника като маскирани образни персонажи не са били такива за митично мислещия човек, за когото не съществува дистанция между костюма и носещия го човек, между означаващото и означаемото. Тази дистанция се поставя едва при прехода от митичното синкретично съзнание към съвременно- то аналитично съзнание.