facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

МИФ 2 – Монографии. Художествени модели на Древността.

mif2_184x250_fit_478b24840a

МИФ 2 – Монографии. Художествени модели на Древността.

Съставител: Иван Маразов. НБУ, София, 2003

Сборници

Изданието представя Древността като изследване на образ и слово в древната култура, изкуствата в Шумер, Акад и Египет, изкуствата в Мала Азия и Близкия изток, Крито-Микенското изкуство, Архаиката в гръцкото изкуство, изкуството на гръцката предкласика, гръцката класика, изкуството на варварите, тенденциите и границите в древните изкуства, категориите “време” и “пространство” в изкуството и др. Разглеждат се етнокултурните кръгове на елинизма и на Рим, характеристиките на митологичното мислене, както и конкретни области като изкуство и смърт, литература и изкуство, философия и изкуство, изкуство и власт, човекът в изкуството на Изтока, на Древна Гърция, на Древен Рим, еротика и изкуство и др.