facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

МИФ 5: Културното пространство 1

7469_184x250_fit_478b24840a

МИФ 5: Културното пространство 1

Колектив.

Сборници

Съдържание:

Предисловие

В. Н. Топоров - “Об индивидуальных образ пространства”

Д.С. Раевский - “Пространство взаимосвязей.” (Памятники греческой иконографии в культуре варварских обществ)

Е. В. Антонова - “Восприятие пространства в культуре первобытных земедельцев и скотоводов”

В.Я. Петрухин - “Исторический факт и традиция в преселенческих сказаниях. Норманны и русь”

Богдан Богданов - “Екстаз и ентусиазъм” (За вертикалното моделирание на света и свързаната с него шаманска идеология)

Георг Краев - “Коледното пространство като игра”

Иван Маразов - “ Пространството на Филоктет”

Маргарита Карамихова - “Смъртта на един светец” (Динамика на култови пространства в района на Крумовград)

Костадин Рабаджиев - “ Статуята на бога” (Богът в статуя)