facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

МИФ 9. Тракия и околния свят – 1.

mif9_184x250_fit_478b24840a

МИФ 9. Тракия и околния свят – 1.

Съставител: Иван Маразов. НБУ, София, 2005.

Сборници

Сборникът съдържа докладите от научната конференция “Тракия и околният свят ’2004”, в които са изследвани различни страни на Древна Тракия – добивът на благородни метали в Северозападна Тракия, съпоставителен анализ на Херакъл в Тракия и Херакъл на скитите, стенописите на Александров- ската гробница, ловните митове и траките, глинени огнища и олтари край Сборяново, въоръжение на войн от с. Езерче, шлем-маска от Мадара, тракийският конник и др. Сред ав- торите са Иван Маразов, Георги Китов, Татяна Шалганова, Златозара Гочева, Неделчо Неделчев, Александър Минчев и др.