facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Модерно и съвременно – за изкуството и неговите истории. Докторантски семинар 2008-2009. Съставител: Ирина Генова. НБУ, София, 2010

dok-seminar-moderno-i-syvremenno-2010_184x250_fit_478b24840a

Модерно и съвременно – за изкуството и неговите истории. Докторантски семинар 2008-2009. Съставител: Ирина Генова. НБУ, София, 2010

Съставител: Ирина Генова. НБУ, София, 2010

Сборници

В три основни раздела – “История на изкуството – възможности и затруднения”, “Историзиране на модерното изкуство на Балканите”, “Съвременни художествени практики”, са представени теми, свързани с историята на изкуството като академична дисциплина, архивирането на модерното изкуство, култът към изкуството, експериментът в творческата ра- бота с видеотехнологии. Сред авторите са Роджър Фрай, Хал Фостър, Йоана Власиу, Ирина Генова, Дитер Лезаж, Боряна Роса, Живка Валявичарска.