facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium AD

kniga-oksana_184x250_fit_478b24840a

Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium AD

Оксана Минаева

Други публикации

Edited by Oksana Minaeva and Lena Holmquist

Editor of the Bulgarian-English translation, Galina Velichkova

Copy editor and proof-reader, Ginevra House

 

This book first published 2015

Cambridge Scholars Publishing

Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK

 

British Library Cataloguing in Publication Data

A catalogue record for this book is available from the British Library

Copyright © 2015 by Oksana Minaeva, Lena Holmquist and contributors

 

ISBN (10): 1-4438-7761-1

ISBN (13): 978-1-4438-7761-9

Статиите в тази книга се основават на докладите, представени на международната конференция „Скандинавия и Балканите: културни взаимодействия с Византия и Източна Европа през първото хилядолетие пр. Хр.“, която беше проведена на 25 и 26 септември 2012 г. в Нов български университет, София. Конференцията имаше за цел да проправи пътя за равитие на проучванията на връзките между Балканите и Скандинавия в по-широк контекст, да представи успехите на учените, които са посветили усилията си в тази област, както и да артикулира важността на тази тема за научните изследвания, образованието и обществото.
Темата на конференцията ­— връзката между две отдалечени географски и културни области в миналото — е рядко обсъждана в академичното пространство, а в социалните и културните среди тя е почти непозната. На пръв поглед тя сякаш засяга доста тясна историческа рамка, отдалечена от днешната реалност. В действителност, фокусът към различните проблеми в статиите, разработени от участниците в конференцията, показват разнообразните аспекти на прехода от Античността към Средновековието на Балканите и Скандинавия, които несъмнено имат своя отзвук и в днешната реалност.

 

http://www.cambridgescholars.com/scandinavia-and-the-balkans