facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Статия "History of Modern Art / Art Studies as a Research Field today: the Case of Bulgaria” (История на модерното изкуство / Визуални изследвания като дисциплинарно поле днес: случаят с България)"

zivot-umetnosti_184x250_fit_478b24840a

Статия "History of Modern Art / Art Studies as a Research Field today: the Case of Bulgaria” (История на модерното изкуство / Визуални изследвания като дисциплинарно поле днес: случаят с България)"

Други публикации

Статия на проф. д-р Ирина Генова бе публикувана на английски и на хърватски език в последната книжка на списание "Život umetnosti" 93 / 2013. Списанието е издание на Института по история на изкуството при Хърватската академия на науките. Статията е озаглавена “History of Modern Art / Art Studies as a Research Field today: the Case of Bulgaria” (История на модерното изкуство / Визуални изследвания като дисциплинарно поле днес: случаят с България) и е част от тематичен брой, посветен на изследването, преподаването и експонирането на изкуството в Югоизточна Европа през периода след падането на Берлинската стена.